Menighedsrådsvalg

Ekstrordinær valgforsamling afholdes tirsdag d. 10. oktober

Da Menighedsrådet ikke blev fuldtalligt ved sidste valgforsamling afholdes ekstraordinær valgforsamling til suppleringsvalg til menighedsrådet tirsdag d. 10. oktober

På valgforsamlingen opstilles kandidater, der er mulighed for debat og der gennemføres en hemmelig, skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet

kl. 18.00 for Gludsted sogn på Gludsted friskole
kl. 20.00 for Ejstrup sogn i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12

​